Şereflikoçhisar’dan iki Mustafa

Avatar photoPosted by

İlçemizde ilklerden olan bu iki rahmetli de hatıra ve eserleriyle rahmet-i Rahman’a gittiler lâkin ardından dualarla anan dostları onları unutmadı, sağ olsunlar.

İşte şu kısa yazıyı okuyup dua edenlere siz de dâhilsiniz, size de teşekkürler.

Bu kısa girişten sonra hatıra nakline geçiyoruz:

Şereflikoçhisar’ın ilk fotoğrafçılarından

Koperlerin Mustafa Turan

İlçemizdeki fotoğrafçıların ilki olarak bilinen Mustafa Turan, sonrakilere ön ayak olur. Elli beş yaşında vefat etmesi mesleğini uzun sürmesine fırsat vermedi. Rahmetli Mustafa Turan’ın oğlu Altay da ilginç bir tevafuk ki o da elli beş yaşında vefat ederek baba mesleğini aynı vefat yaşına kadar devam ettirdi.

Babasının mesleğini on iki ya da on üç yaş gibi çocuk yaşında devralan Altay Turan, azimle devam eder. Çocuk yaştaki Altay, Şaban amcasının oğlu Hacı Hasan ile beraber işlettiği fotoğrafçılık işinde başarılı olurlar ki Hacı Hasan da o sıralar on yedi on sekiz yaşlarındadır. Hacı Hasan, emmioğlu Altay’a babasının mesleğinin devam ettirilmesinde yardımcı olur.

Rahmetli Şaban Amca, mahalli sanatçıdır.

İki üç yıl süren beraberliği sonrasında Hacı Hasan, Almanya’ya gider ve orada hayatına devam ederken Altay, tek başına işi götürür.

Koperlerin Mustafa, Şereflikoçhisar’ın yerlisi olup, yardımsever ve hayır sahibi bir kişiliği vardı.

Bu kısa bilgiler için Zeynep Turan ve Ramazan Yıldırım’a teşekkür ediyoruz.

Topal Mustafa Emre

“Alırsın Opel, olursun topal” tekerlemesiyle meşhur Topal Mustafa, Şereflikoçhisar’ın ender karakterlerindendir.

Zira o, trafik kazalarında bilirkişi seçilen, ehliyet komisyonunda görev yapan ve nihayet TIR’lar sahibi ve sürücüsüdür.

Ancak garip olan şu ki kendisinin sürücü belgesi yok idi! Gerçekten ilginç değil mi?

Sahip olduğu mal varlığı, miras olmayıp kendi kazandığı ile bilinen ender insanlardandır. Bu cümleden hareketle çiftçilik, hayvancılık, fırıncılık, danışmanlık, bilirkişilik gibi üretim ve ticaretin pek çok dalında meslek sahibidir.

Zeybeğin Kel Ahmet Emre’nin fırınını devralarak uzun süre fırın işletir.

Vakti ile çarşıda on beş kadar iş yerinin olduğu bilinir.

İki adet Grupp marka TIR sahibi olan Topal Mustafa’nın, Hındıllı (ya da Ayanlar) Yayla’sında koyun sürüsü, traktör, biçerdöveri vardı.

Aynı zamanda çok ikrâm eden bir yapısı var idi.

Kış geceleri arabaşı ikrâmına otuz kırk kişinin katıldığı, hatıralar arasında yer alır. Yemeyi de yedirmeyi de seven babacan bir yapısı vardır.

İki evlilik yapar ve sayıları onu geçen evladı olur.

İlçede iken vakti ile kefil olduğu kişiler, borçlarını ödeyemeyince Topal Mustafa’nın gayr-ı menkulleri haczedilmesi kendisini fevkalâde üzer.

Topal Mustafa hakkında bilgi veren Cihat Demirez’e teşekkür ediyoruz.

Mehmet Çetin

20.12.2019 Yeni Foça İzmir

Not: Her iki rahmetli hemşehrimizin resmini temin edemediğimiz için sizinle paylaşamadık.

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir