Neşriyatta istikamet ve hassasiyet

Avatar photoPosted by

Bu mübarek vatanın, dehşetli dinsizlik cereyanına ve İslam âleminin şiddetli itiraz ve ittihamına çare ve çözümü istikametli yola dâvette matbuat lisanı ile hizmette azami hassasiyet çok ehemmiyetlidir. Hassasiyette istikametli olurken, istikamette de hassasiyet bir o kadar önemlidir.

Matbuat lisanı ile yapılan hizmete muarızlar zamanla çok cephe değiştirebilir. Onlar; din perdesi altında bazı hocaları, bid’a taraftarı olanları, enaniyetli sofimeşreplileri, bir kısım siyasiler gibi aracıların zaaflarını kullanarak iman hizmetinin önüne bu vasıtaların kendilerine göre haklı gerekçelerle set çekebilir.

Son gelişmelerin, kader ve hikmet cihetiyle, Risale-i Nur hizmetinin önündeki engellerin bertaraf edilip aşılması noktasında hayırlı neticelere vesile olacağını dua niyetiyle ifade edebiliriz.

İster parti yoluyla, isterse devlette kadrolaşarak iktidarı önceleyen çeşitli hizmet anlayışlarının yol açtığı sıkıntılı sonuçlar, dine hizmetin siyaset topuzuyla değil, ancak nur göstererek olabileceği dersini veren Risale-i Nur metodunun haklılığını bir kez daha çok açık bir şekilde ortaya çıkardı. Bu gerçek, Risale-i Nur ile yapılan iman hizmetinin her kademesindeki kişilerin ihlâs noktasında çok hassas olmalarına işaret ediyor.

Nur Talebesi, iman hizmetinde bulunan bütün cemaatlere uhuvvet duygusunu muhafaza ederken siyasî alandaki hizmete talip olmayıp istikametine hassasiyetle devam etmelidir. O kardeşlerinin ehl-i dalâletin tecavüzünden muhafazalarına duâ eder. Onlarla dost ve kardeş olduğunu ifade eder, fakat siyaset noktasında değil. İman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaması hususundaki hassasiyete dikkat eder. Risale-i Nur ile yapılan iman hizmetini siyasete bulaşmadan her maksadın üzerinde tutar. Bu hizmetleri ile küfrün baskısını kırarken anarşiliğin ıslahına ve istibdadın önlenmesine yardımcı olur. Bu hizmetleri bir kısım evhamlı siyasîleri telâşe düşürse bile yapılan baskılara rağmen istikametteki hassasiyetine tahammülü hizmet kabul eder. Bunlarla beraber hakikat güneşinin önündeki perdelerin aşılmasında izlenmesi gereken istişareli istikamette o kadar hassas olur ki takipçilerin ve seyredenlerin tereddüde kapılmalarına değil, takdirlerine sebep olur.

Sosyal medyada iletişim kuran her insan, harfinin sorumlusudur. Sorumluluğun hesabı hem kabirde ve hem de mahşer gününde ferdi verilecektir. Ferdi gıybet tekillik kazanırken cemaati gıybetin çoğulluk kazanacağı ve bunun da yekûnunun kaldırılamayacak kadar ağır olduğunu klâvyeye dokunurken unutmamak gerekir. Bu konumda da istikametteki hassasiyete dikkat gerekir.

Mehmet Çetin

01 Ocak 2015 Çiftehavuzlar Çiğli İzmir

One comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir