Araştırma merkezlerini teşvik ediyorum

Avatar photoPosted by

Araştırma merkezlerini teşvik ediyorum

Hak ve hakikatin ortaya çıkması adına ehil ellerin desteklenmesini, ısrarla teşvik ve tebrik ediyorum.

Ehl-i hak; dâhildeki şeytan taşlama hâdiselerinden sıyrılmalı ki neslin selâmeti, hayat ve hukukun istikameti, adaletin tecellisi için mutlaka ehliyetli zatlar, araştırmalara girerek, gecesini gündüze katarak çalışmalıdır. Zenginler, bu nev’i çalışmalara desteklerde bulunurken, diğerleri de hiç olmazsa dualarıyla yardımcı olmalıdır.

Ne dâhilde ne de hariçte şeytan durmayacak. Onu yavaşlatmanın yolu, okumak ve araştırmaktan geçer. Vazifeyi yapmamıza engel olan araştırılıp, oradan başlamalı, yiğit düştüğü yerden kalkar misali. Birbiriyle uğraşanlar müsbet hareket edemez. Hangi gerekçe gösterilirse gösterilsin, bundan öte değil. Bizim vazifemiz müsbet hareket etmek ve asayişi, huzuru netice veren müsbet hizmetlere yardımcı olmaktır.

Hemen, şimdilerde yaşanan hâdisenin; ayette, hadiste onunla alâkalı işaretleri bulunup, ilmî çalışmalarla esasları tesbit edilip, güncel tefsirlerle genelleyip, yasalarla önü açılıp, toplumun hukuku, sağlığı ve huzuru adına gayret edilmelidir.

Tarih, araştırmaların esas ve temel olduğu başarı ve zaferlerle doludur. Japonya’nın aydınlanması ve ileri dünya ülkeleri arasına girmesindeki paylardan birisi de yüzlerce araştırmacısını dünyanın dört bir tarafına gönderip, oralardaki yıllar süren araştırmalarıdır. Adaletin temelinde araştırma vardır.

Free Gökyüzü Sky photo and picture

Araştırma hayatın her alanında gereklidir, en dar daireden en geniş alana varıncaya kadar. Bu alanlarda yapılan araştırma, adaleti netice vermeli, oralarda dengeyi sağlamayı, huzuru, verimi, üretimi teşvik etmeli. Kalkınma, ilerleme ve büyümenin temelinde araştırma vardır. Bazen farkında olmadan da araştırma yapılır, bunların kimisi de sıradan olduğu için bilinemez bile.

Araştırmanın en sağlıklısı, içeriden dışarıya olanıdır. Dışarıdan içeriye yapılanı da test içindir. Temel araştırma, uygulamalı araştırma, destekleyici araştırma, akademik araştırma, bilimsel araştırma, sosyal araştırma gibi pek çok çeşitleri olan araştırmaların her birisinin yerinde ve makamında faydası vardır ama bütün bunlar maddî ve manevî destek ve teşvik bekler. Bazen teşvik, destekten daha fazla işe yarar.

Araştırmada iş bölümü prensibi önemlidir. Bunun için her istidata münasip iş taksimi gerekir. Âlemdeki fıtrî kanunlar, insandaki meyiller, araştırmayı besleyen kılcal damarlardır. Oralardaki küçük tıkanıklık, büyük sevkiyatın kırılmasına, şevkin bozulmasına, himmetin ayağının kaydırılmasına sebep olur. İstibdat, müsbet her nev’i gelişmenin zehridir, ilmî istibdat ise araştırmanın. Üstünlük duygusu, hırs, gösteriş ve riya; ferdî ve içtimaî inkişafı, tetkik ve tahkikatı ruhsuz bırakır. İşin fıtrîliğine tâbi olamayan, cehaletin cehennemiyle azap içinde kalır. İşte bunların panzehri taksimü’l-a’mal denilen iş paylaşımıdır ki selef vazife taksimiyle ilmin cennetine dâhil olmuştur.[1]

Bu zamandaki vazife taksiminin kâmil manada istihdamı ise, evet, araştırma merkezleri ile daha mümkün olmaktadır.

Mehmet Çetin

27.11.2022 Yeni Foça İzmir

[1] Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat (YAN, 2016), s. 41, 61teş

2 comments

  1. S. A. Araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek farz-ı kifaye babında boynumuzun borcu.
    Yalnız dâhildeki şeytan taşlamayı bırakmak konusuna takıldım. Def-i şer, celb-i nef’a racih meselesindeki öncelik meselesi yok sayılmayacak kadar önemlidir. Tabii ki topluca tüm mesaiyi buna ayırmak da doğru değildir. Lakin merkezdeki ana motordaki arıza tüm sistemin çalışmasını aksatacağı için ihmal edilmemesi ve öncelenmesi gereken bir konudur. Fakat bu mesailerin tanzimine girmesi gereken yine farz-kifaye kıvamında plânlanmalı. Bu konuda meselâ Zübeyir abinin tavrı örnek alınmalı. Yakasında parti rozeti olanı dershaneye almazmış. Bu şekilde fitnenin önünü, daha kapı eşiğinde kesiyor. Aman canım zamanla o da düzelir dememeli. Belki önceden birebir sohbetle test edilip niyetinin halis olup olmadığı tesbit edilip, halis ise metodunun yanlış olduğu anlatılır ve kabil-i ıslah olmadığı kanaatine varılırsa önü kesilmeli. Elbette bunu yaparken kendi halisiyetimizi ve üslubumuzu da kontrol etmeliyiz.

  2. Erhan
    Bu dönem ülkemiz ve dinimiz adına, yapılması gereken en önemli eylem ittihadı İslam’dır. Bunu mümkün kılmak ise, aynı amaç uğruna hizmet eden fakat, görüş ayrılıkları, bakış açıları nedeniyle parçalanarak dağılan grupların yan yana gelerek doğruları yanlışları tartışıp tek bir doğru noktada buluşmalarını sağlamaktır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir