Çankırı notları

Üstad Bediüzzaman, mesleğinin “azamî ihlas, azamî sadakat ve azamî fedakârlık” vasıflarını sıralarken sadece irtibat konusunda “müfritâne irtibat” tabirini özellikle zikreder. İrtibat, ferdî ve cemaatî pekçok

Devamını oku »